கத்தாரில் 2014 முதல் 343 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இறந்துள்ளனர்!!


2014 ஆம் ஆண்டு முதல் கத்தாரில் பணிபுரிந்த 343 இலங்கை புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் (SLBFE) வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் இறப்புக்கான காரணம் இயற்கை, தற்கொலை, கொலை, சாலை விபத்துகள், மற்ற விபத்துகள், கொரோனா இறப்புகள் மற்றும் சில இறப்புக்கள் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டில், அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை 37 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 

இறப்புக்கான காரணங்கள் 207 இயற்கை மரணங்கள், 30 தற்கொலை இறப்புகள், 6 வீட்டுக் கொலைகள், 50 சாலை விபத்துகள், 35 பிற விபத்துகள், 14 கோவிட் வைரஸ் இறப்புகள் மற்றும் ஒரு உறுதிப்படுத்தப்படாத மரணம். குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2020 ஆம் ஆண்டில் உறுதிப்படுத்தப்படாத மரணம் பதிவாகியுள்ளது. 2021 இல் 11 மற்றும் 2022 இல் மூன்று உட்பட 14 கோவிட் இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.

2015 இல் அதிக எண்ணிக்கையிலான இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன, இறப்புக்கான காரணங்கள் 29 இயற்கை மரணங்கள், 4 தற்கொலைகள், ஒரு கொலை, 12 சாலை விபத்துகள் மற்றும் 6 பிற வழக்குகள் என விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

13 இயற்கை மரணங்கள், 2 தற்கொலை மரணங்கள், 3 இல்லக்கொலை மரணங்கள், மற்ற இரண்டு விபத்துக்கள் மற்றும் ஒரு உறுதிப்படுத்தப்படாத மரணம் என விவரிக்கப்பட்டுள்ள இறப்புக்கான காரணங்கள் 2020 இல் மிகக் குறைவான இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.

No comments