பிரித்தானியா மிச்சத்தில் தமிழீழத் தேசியத் தலைவரின் 68 வது அகவை நாளில் வைக்கப்பட்டுள்ள படம்

பிரித்தானியா மிச்சம் பகுதியில் தமிழீழத் தேசியத் தலைவரின் 68வது அகவை காண் நாளில் அவரின் பதாதை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments