மக்களிடமே இருக்கின்றது?இலங்கையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் பெரும்பாலான மக்கள் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று  அஜித் ரோஹன தெரிவித்தார்.

நோயாளிகள் கண்டறியப்படாத பகுதிகளில் அதிகாரிகள் நிலைமையை மதிப்பாய்வு செய்து தனிமைப்படுத்தும் நிலையை உயர்த்துவார்கள் என்று அவர் கூறினார்.

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இறுதிப் பொறுப்பு பொதுமக்களின் கைகளில் உள்ளது.

தனிமைப்படுத்தல் எவ்வளவு விரைவில் அகற்றப்பட்ட வேண்டும் என்பது சுகாதார வழிகாட்டுதல்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக பின்பற்றப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்தது என்று அவர் கூறினார்.

கொழும்பு மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்களில் பல பகுதிகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையை அரசாங்கம் சமீபத்தில் உயர்த்தியது.

சுகாதார வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றத் தவறியவர்களை கைது செய்வது தொடர்கிறது என்று தெரிவித்தார்.

முகக்கவசம், சமூக தூரத்தை பராமரிக்க தவறிய அதிகமானோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் கூறினார்.

No comments