கொவிட்-19 உலக நாடுகளின் இன்றைய நிலவரங்கள்


கொவிட்-19 வைரஸ் நோயினால் உலக நாடுகளின் ஏற்பட்டுள்ள பரவல் மற்றும் உயிரிழப்பு விபரங்களை கிழே பார்வையிடலாம்.

No comments