பதவியை விட்டுக்கொடுத்த சஜித்?

ஒன்பதாவது நாடாளுமன்றின் எதிர்க் கட்சித் தலைவராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார இன்று (20) சற்றுமுன்

தெரிவானார்.

No comments