கொரோனா உயிரிழப்பு: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா


covid-19
இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் நேற்று வியாழக்கிழமை (04-06-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 88
இன்றைய தொற்று: 177
மொத்த இறப்பு: 33,689
மொத்த தொற்று: 234,013

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 20
இன்றைய தொற்று: 1,080
மொத்த இறப்பு: 4,562
மொத்த தொற்று: 41,883

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 40
மொத்த இறப்பு: 582
மொத்த தொற்று: 11,811

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 27
மொத்த இறப்பு: 238
மொத்த தொற்று: 8,504

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 00
மொத்த இறப்பு: 321
மொத்த தொற்று: 6,911

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 62
மொத்த இறப்பு: 11
மொத்த தொற்று: 1,797

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 275
இன்றைய தொற்று: 9,889
மொத்த இறப்பு: 6,363
மொத்த தொற்று: 226,713

No comments