கொரோனா! அமொிக்கா 1749, பிரித்தானியா 938, பிரான்ஸ் 541, யேர்மனி 192, சுவிஸ் 74, கனடா 46கொரோனா வைரஸ் என்று அழைக்கபடும் கொவிட்-19 தொற்று நோயினால் உலக நாடுகளில்

உயிரிழப்பு மற்றும் தொற்று நோய் தொடர்பிலான விபரங்கள்:-


No comments