புதன், 21 மார்ச் 2018
Selva Zug 2

தமிழின அழிப்புக்கு நீதி கேட்டு ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற போராட்டம்

IMG-1e7abf2214fa2e33bf5055158e8ed1df-Vதமிழின அழிப்புக்கு நீதி கேட்டு போராட்டம் ஜெனீவா ஆரம்பமாகியுள்ளது. IMG-a21dd9b9a0a9df05b1e72d2927c95635-VIMG-d6284a1f7886c65496424734e7049b68-VIMG-d2dc39055eab408f12bd550b5472ac3f-VIMG-a21dd9b9a0a9df05b1e72d2927c95635-VIMG-10121b52a1ae3978bf84696b8fcd611f-VIMG-c8305da9227adae8f95fb0ce8ab5f750-VIMG-1e7abf2214fa2e33bf5055158e8ed1df-V

முகப்பு
Selva Zug 2