புதன், 21 மார்ச் 2018
Selva Zug 2

ரணிலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அமைச்சு பதவி!

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகள் அமைச்சராக சத்திய பிரமாணம் செய்துள்ளார்.
முகப்பு
Selva Zug 2