வியாழன், 22 பிப்ரவரி 2018
Selva Zug 2

உலகின் மிகப்பொிய நீர்வழிக் குகை மெக்சிக்கோவில் கண்டுபிடிப்பு!

உலகின் நீளமான நீர்வழிக்குகை மெக்சிக்கோ நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மெக்சிக்கோ நாட்டின் கிழக்குக் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள துலிப் விடுதிக்கு அருகில் புதிய நீர்வழிக் குகையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
The world's longest underwater cave 1
உலகின் நீண்ட நீர்வழிக்குகை எனக் கூறப்படும் மிகக் பொிய நீர்குகையின் நீளம் 347 கிலோ மீற்றர் நீளம் கொண்டது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The world's longest underwater cave 2
இந்த குகை மாயன் இன மக்கள் பயன்படுத்தியது எனவும் இதன் மூலம் 15-ம் நூற்றாண்டிற்கு முன் அப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் பாரம்பரியம், வழிபாட்டு முறை போன்றவற்றை அறியலாம் எனக் கூறப்படுகின்றது.
The world's longest underwater cave 3
‘கிரான் அக்குஃபெரா மாயா’ என்ற ஆராய்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த குகை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சக் அக்டன் என்ற அமைப்பு இந்த குகையை கண்டுபிடித்துள்ளது. இது மிகவும் ஆச்சரியமான கண்டுபிடிப்பு என ஆராச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
The world's longest underwater cave 4 The world's longest underwater cave 5 The world's longest underwater cave 7

முகப்பு
Selva Zug 2