வெள்ளி, 19 ஜனவரி 2018
Selva Zug 2

ஓவிய வேங்கை வீரசந்தானம் அவர்களுக்கு பிரான்சில் வணக்க நிகழ்வு!

ஓவிய வேங்கை வீரசந்தானம் அவர்களுக்கு இன்று பிரான்சில் வணக்க நிகழ்வு தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழுவின் ஏற்பாட்டில்  நடைபெற்றது.

santhanam ayya-16

santhanam ayya-15

santhanam ayya-14

santhanam ayya-13

santhanam ayya-12

santhanam ayya-11

santhanam ayya-10

santhanam ayya-9

santhanam ayya-8

santhanam ayya-7

santhanam ayya-6

santhanam ayya-5

santhanam ayya-4

santhanam ayya-3

santhanam ayya-2

santhanam ayya-1

முகப்பு
Selva Zug 2