புதன், 21 மார்ச் 2018
Selva Zug 2
முகப்பு > கவிதை

கவிதை

கல்லறைகள் கரையோரங்களில் அமைத்திருக்கிறோம்-அலைக்கரங்களை நீட்டி அவைகளை தாலாட்டிவிடு!

sunami 2004- pathivu news (4)

அமைதியாக பொழுது புலர்ந்தது வழமைபோல் பணிகள் தொடர்ந்தது வானம் மட்டும் அழத்தொடங்கியிருந்ததுஎங்களுக்கு முன்பதாக நாங்கள் புரிந்துகொள்ளவில்லை ...

விரிவு »